ჯანმრთელობის შენარჩუნება უფრო იაფი ჯდება, ვიდრე მკურნალობა

ჯანმრთელობის შენარჩუნება უფრო იაფი ჯდება, ვიდრე მკურნალობა